Actueel

Agenda

20/08/2017

Welkom

kijkje door kortenbos

Van harte welkom op de website van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Kortenbos!

Hier ziet u wat er leeft en gebeurt in onze parochie, vindt u alle informatie over Kortenbos als bedevaartsplaats en kan u allerlei contactgevens terugvinden. Laat deze site uw gids zijn: neem uw tijd om rustig rond te kijken, te grasduinen doorheen onze eeuwenoude geschiedenis en onze mooie plekjes. Ontdek de warme parochiegemeenschap met haar vele activiteiten…!

Deze site zal up-to-date gehouden worden met de laatste nieuwtjes, gebeurtenissen en foto's.

Nieuws

VOORGESCHREVEN COLLECTE 26-27 augustus:

26-27 augustus: De christelijke opvoeding
Nu het schooljaar weldra weer begint, vraagt de Kerk onze aandacht voor de christe-lijke opvoeding. De Kerk heeft door de eeuwen heen altijd zorg gedragen voor het onderwijs vanuit een christelijke geloofsvisie. De christelijke opvoeding wil Christus’ liefde een gezicht geven door aandacht voor elk kind, vooral voor het zwakke, in een geest van dienstbaarheid, liefde en belangeloze inzet. Met deze collecte finan-ciert ons bisdom de animatie van allen die tot deze waarden in het onderwijs willen oproepen

HEILIGENKALENDER

HEILIGENKALENDER

Zondag 20 augustus:
Twintigste zondag door het jaar.

BEGIN VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR

Bij het begin van het nieuwe schooljaar op vrijdag 1 september wensen we de leer-krachten en de leerlingen van Basisschool Klim-Op – Kortenbos een goede start toe! Ook de jongeren van onze parochie die elders hun middelbare studies aanvat-ten of verderzetten moge het goed gaan!

ZIEKENCOMMUNIE vrijdag 1 september

De H. Communie zal op vrijdag 1 september in de voormiddag bij onze zieken en bejaarden gebracht worden.

KVLV

Bestuursvergadering op woensdag 30 augustus om 20 u. ten huize van voorzitster Ria.

Gebruikerslogin